Home / Free chat without sign up log in dating / Dating voor christenen

Dating voor christenen

Sommigen herleiden het gebruik ervan tot rechter James Wilson die meer dan twee eeuwen geleden bezwaar aantekende tegen het gebruik van de uitdrukking 'The United States' in plaats van 'People of The United States'.

dating voor christenen-70dating voor christenen-25

Ook in Engeland is een soortgelijk proces waarneembaar geweest.De oorzaak van de negatieve klank van de term wordt ook daar toegeschreven aan het optreden van de verdedigers van de ideologie zelf.In een boekbespreking over dit thema stelt Bourne (1995: 91) dat het linkse blok de strijd voor een rechtvaardige en gelijke behandeling van minderheidsgroepen heeft gereduceerd tot een litanie van correct woordgebruik en daarmee rechts de gelegenheid heeft verschaft om feminisme, antiracisme en emancipatie van homo's in het bewustzijn van het publiek in een kwaad daglicht te stellen.Zoals eerder is gesteld is de discussie over politieke correctheid, met name binnen Amerikaanse universiteiten, vanaf het begin van de jaren negentig sterk toegenomen.De Amerikaanse en Canadese publicaties op dit terrein gaan dan ook overwegend over de universitaire context.Inderdaad, de term had in eerste instantie alleen betrekking op taalgebruik en waarneembaar gedrag jegens sociale en etnische minderheidsgroepen.De laatste jaren wordt de term echter ook gebruikt om allerlei sociale visies aan te duiden die te maken hebben met de afwijzing van achterstelling van deze groepen en met het streven naar de verbetering van hun positie in de samenleving.Ook Drury (1996: 161) vindt in dit verband dat politieke correctheid een sociale visie is die ideologien omvat als feminisme, multiculturalisme, emancipatie van homofielen en positieve actie.Zulke ideologien zijn volgens haar noodzakelijk geworden, omdat de samenleving hypocriet is: zij heeft individualisme hoog in het vaandel, maar vereist in de praktijk conformisme; zij erkent de vrijheid van levensstijlen, maar vervolgt tegelijkertijd degene die zich niet aan de sociale norm houdt; zij beweert mensen te behandelen op basis van verdiensten en onafhankelijk van ras of geslacht, maar bestaat in feite uit een kastensysteem dat vrouwen en niet-blanken uitsluit.Als zodanig heeft politieke correctheid niet direct met politiek in de letterlijke betekenis van het woord te maken, maar met zaken die betrekking hebben op de (sociale) verhouding tussen groepen in de samenleving.Sommigen zien dit begrip daarom als een "consensual constraint on () or 'a critical attention to' public expression in a community" (zie Reay, 1995: 294; Loury, 1994: 430).

163 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*